INFORMATION

Krüger området – Cape Town Djur, Kultur, Natur, Vin, Mat och Golf
www.south-african-tourism.org

FÖRSTA NOVEMBER RESAN, 20 DAGAR 
Med 3 dagars safari camp

Utresa Onsdagen 21/10-2015 med hemkomst Måndagen 9/11-2015


Resebyrå:
Tel: 040-987400
Fax: 040-91704
info@flygmaklarna.se
Mobil: 0707-50 50 66

Svensktalande reseledare och Guide: 
Registrerad sydafrikansk National Cultural Guide, mångårig guide för flygmäklarna och medföljer på hela resan. Svensktalande (bor i Sydafrika och Sverige).

OBS! Svensktalande guide samt en reseledare medföljer på hela resan.

Programmet i sin helhet dag för dag med ungefärliga tidsangivelser där slutliga justeringar/avvikelser kan förekomma.

rutt 1

RESEGARANTI
Flygmäklarna AB har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet
.